-9%
2,370,000 2,150,000
-10%
410,000 370,000
-10%
940,000 850,000
-10%
520,000 470,000
-9%
430,000 390,000
-11%

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến PIR SmartZ P815

270,000 240,000
-9%
440,000 400,000
-9%

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến rung SmartZ ZD30

430,000 390,000
-14%

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến từ SmartZ D023

210,000 180,000
-13%
400,000 350,000
-10%
1,390,000 1,250,000
-10%
1,450,000 1,305,000
-10%
1,490,000 1,340,000
-10%
1,390,000 1,250,000
-10%
1,450,000 1,305,000
-10%
1,490,000 1,340,000
-10%
1,450,000 1,305,000
-10%
1,490,000 1,340,000
-10%
580,000 520,000
-10%

Thiết bị điện

Ổ cắm thông minh SmartZ SK08

500,000 450,000