-17%
6,437,000 5,364,000
4,750,000
-31%

Tổng đài điện thoại

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-48

25,922,000 17,880,000
-25%

Tổng đài điện thoại

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-96

38,063,000 28,360,000
4,669,000
6,810,000
3,980,000
-26%
5,344,000 3,980,000