Từ khóa cần tìm: phần mềm Hik-Connect

Camera quan sát dùng phần mềm nào?

4 lợi ích khi sử dụng phần mềm Hik-Connect tại Việt Nam HIKVISION đã triển khai máy chủ Hik-Connect tại Việt Nam và tối ưu phần mềm Hik-Connect trên các thiết bị di động. Theo đó, Hik-Connect đã cải thiện được khoảng 46,6% về tốc độ xem trực tiếp Ở thời điểm hiện tại, HIKVISION đã triển [▶ Xem thêm…]

4 lợi ích khi sử dụng phần mềm Hik-Connect

4 lợi ích khi sử dụng phần mềm Hik-Connect tại Việt Nam HIKVISION đã triển khai máy chủ Hik-Connect tại Việt Nam và tối ưu phần mềm Hik-Connect trên các thiết bị di động. Theo đó, Hik-Connect đã cải thiện được khoảng 46,6% về tốc độ xem trực tiếp Ở thời điểm hiện tại, HIKVISION đã triển [▶ Xem thêm…]