Từ khóa cần tìm: IP camera

10 giải pháp cải thiện truyền dẫn video trong IP camera

10 giải pháp cải thiện truyền dẫn video trong IP camera Camera với độ phân giải megapixel là giải pháp giúp cho việc quan sát tốt hơn, nhưng tài nguyên mạng đôi khi lại là nguyên nhân cản trở việc khai thác hết công suất, tiềm năng của thiết bị này. Các nhà sản xuất camera [▶ Xem thêm…]