Từ khóa cần tìm: cáp dùng cho hệ thống camera

Loại dây cáp nào thường dùng trong hệ thống camera?

Loại cáp dùng cho hệ thống camera hiện nay Có nhiều loại dây cáp trong hệ thống lắp đặt camera như cáp mạng, cáp đồng trục, cáp liền nguồn … Mỗi hệ thống camera khác nhau chúng ta sẽ dùng dây cáp khác nhau, nên chọn camera trước để đi dây tương ứng cho thuận tiện tránh [▶ Xem thêm…]