Thiết bị truyền hình

Anten Bộ đàm Kenwood TK340

790,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Icom VHF IC V80

2,220,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Kenwood TK 3102S

960,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Kenwood TK 3307

1,815,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Kenwood TK-3107 – UHF

1,270,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Kenwood TK-3217

2,280,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Kenwood TK2107

990,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Mini Kenwood TK 320S

1,090,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Mini Radios MT-3000

875,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Motorola SMP 418

1,450,000

Thiết bị truyền hình

Bộ đàm Motorola XIR P3688 (UHF)

6,580,000
-20%
5,520,000 4,416,000
-20%

Thiết bị truyền hình

Khóa cửa thông minh TL100 ZKTeco

6,620,000 5,296,000
-20%

Thiết bị truyền hình

Khóa Cửa Thông Minh Zkteco AL40B

7,170,000 5,736,000
-20%

Thiết bị truyền hình

Khóa Cửa Thông Minh Zkteco DL30B

3,590,000 2,872,000
-20%
3,590,000 2,872,000
650,000

Thiết bị truyền hình

Máy bộ đàm Icom V82

2,000,000

Thiết bị truyền hình

Máy bộ đàm Kenwood TK3102S

1,250,000
135,000