-20%
2,570,000 2,056,000
-40%
2,970,000 1,778,000
-34%

Tổng đài điện thoại

Điện thoại không dây Grandstream DP750

2,835,000 1,868,000
-15%
39,360,000 33,456,000
-17%
23,985,000 19,987,000
-21%
9,977,000 7,860,000
-45%

Tổng đài điện thoại

Khung phụ tổng đài NEC SL1000

7,300,000 4,050,000
-26%

Tổng đài điện thoại

Tổng đài ADSUN FX106PC

1,900,000 1,400,000
3,730,000
-5%
4,290,000 4,075,500
14,860,000
-11%

Tổng đài điện thoại

Tổng đài ADSUN GX-416PC

5,000,000 4,450,000
-10%
7,590,000 6,831,000
-19%
22,660,000 18,430,000
-23%
25,100,000 19,238,000
11,300,000
34,290,000