-9%

Nhà thông minh Smartz

Báo trộm cao cấp SmartZ GW02

3,800,000 3,450,000
-36%
3,030,000 1,950,000
-9%
2,370,000 2,150,000
570,000
1,680,000
1,600,000
450,000
1,600,000
-10%
410,000 370,000
-10%

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến cửa từ SmartZ SGD

830,000 750,000
310,000

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến hàng rào SmartZ SHR01

1,650,000
-10%
940,000 850,000
1,320,000
-9%
430,000 390,000
-11%

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến PIR SmartZ P815

270,000 240,000
-9%
440,000 400,000
-9%

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến rung SmartZ ZD30

430,000 390,000
-14%

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến từ SmartZ D023

210,000 180,000

Nhà thông minh Smartz

Cảm biến từ SmartZ D50

290,000