-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA ASH100

6,250,000 6,100,000
-3%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA ASL411S

3,050,000 2,950,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA ASL411S-D

2,850,000 2,800,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA ASL412S

4,400,000 4,300,000
-4%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA ASL413S

5,085,000 4,900,000
-9%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA ASM200

1,700,000 1,550,000
-9%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA ASM200D

1,700,000 1,550,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL6101K

9,490,000 9,300,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL6101R

9,490,000 9,300,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL6101S

9,490,000 9,300,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL8101K

10,850,000 10,600,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL8101R

10,850,000 10,600,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL8101S

10,850,000 10,600,000
-3%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL8112K

14,900,000 14,500,000
-3%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL8112R

14,900,000 14,500,000
-3%

Thiết bị kiểm soát cửa

DAHUA DHI-ASL8112S

14,900,000 14,500,000
-5%

Thiết bị kiểm soát cửa

Hikvision DS-K4H250-LZ

1,000,000 950,000
-2%

Thiết bị kiểm soát cửa

Hikvision DS-K4T100-U2

1,630,000 1,600,000
-20%
5,240,000 4,192,000
-20%

Thiết bị kiểm soát cửa

Khóa cửa ZKTECO AL20B (chốt đơn)

4,690,000 3,752,000