-10%
8,600,000 7,740,000
-10%
8,145,000 7,330,000
-10%
5,376,000 4,838,000
-10%
6,900,000 6,210,000
-10%

Thiết bị báo trộm

Trung tâm báo động AMC AMC-X412

5,931,000 5,338,000
-10%

Thiết bị báo trộm

Trung tâm báo động AMC AMC-X64 3GE

8,526,000 7,674,000
-10%

Thiết bị báo trộm

Trung tâm báo động AMC AMC-X824

6,366,000 5,730,000
-10%
5,200,000 4,680,000
-20%

Thiết bị báo trộm

Trung tâm báo động Ezviz A1

4,390,000 3,512,000
2,919,000
-50%
9,456,000 4,728,000
-30%
5,600,000 3,920,000
-41%
3,300,000 1,950,000
880,000
-10%
990,000 890,000
-10%
2,490,000 2,240,000
-10%
1,600,000 1,440,000
-10%
53,916,000 48,524,400
4,930,000
5,130,000